Έως 30 Ιουλίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Θέρμου

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Τάσος Μαυρόπουλος με απόφασή του έδωσε παράταση της κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θέρμου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η υπάρχουσα δυσμενής κατάσταση λόγω πλημμυρικών και κατολισθητικών φαινομένων.
Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει έως την 30η Ιουλίου 2015. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει δίχως νέο έγγραφο άρση της παραπάνω κατάστασης. Ο συντονισμός ανατίθεται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: