Ο Δήμος Θέρμου προσκαλεί σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση για το έργο «Ανάπλαση – Αναβάθμιση του Κέντρου Πόλης Θέρμου»Η πρόσκληση αναφέρει:

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5, άρθρο 65 παρ.5  του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), και του άρθρου 3 παρ. 3β του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου, την Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 και ώρα 19:00, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Διατύπωση πρότασης για τα θέματα που προέκυψαν κατά τον έλεγχο του έργου: 

«Ανάπλαση – Αναβάθμιση του Κέντρου Πόλης Θέρμου» από Κλιμάκιο της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αφορούν την εξέλιξή του.
 
Το θέμα εντάσσεται στις κατεπείγουσες περιπτώσεις διότι η Προϊσταμένη της Διαχειριστικής αρχής προχώρησε σε παρατηρήσεις για την πορεία  του έργου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: